Logo BSU

2006. Фалькларыстычныя даследаванні. Кантэкст. Тыпалогія. Сувязі. Выпуск 3 : [41] Главная страница коллекции Статистика

У трэці выпуск навуковага зборніка, падрыхтаванага кафедрай тэорыі літаратуры філалагічнага факультэта Беларускага дзяржаўнага універсітэта, увайшлі артыкулы,прысвечаныя актуальным праблемам фалькларыстыкі. Гэта даследаванні, якія сталі вынікам працы над навуковым праектам ― пераможцам конкурсу грантаў для студэнтаў, магістрантаў і аспірантаў БДУ (2005 г.), і матэрыялы VІ Шырмаўскіх чытанняў, праведзеных 30 лістапада 2004 г. на філалагічным факультэце БДУ. Аўтары выказваюць арыгінальныя гіпотэзы, шукаюць перспектыўныя шляхі і прыёмы аналізу фальклорных і літаратурных тэкстаў, культурных з’яў, уводзяць у навуковы ўжытак новыя матэрыялы. Адрасуецца спецыялістам у галіне фалькларыстыкі, этналогіі і літаратуразнаўства,студэнтам і магістрантам, а таксама усім, каго цікавяць пошукі сучаснай навукі.
Рэдакцыйная калегія: В.П. Рагойша (старшыня), Г. А. Барташэвіч, К.П. Кабашнікаў, А. М. Андрэеў, А. І. Бельскі Фалькларыстычныя даследаванні. Кантэкст. Тыпалогія. Сувязі: зб. арт. Вып. 3 / пад нав. рэд. Т. А. Марозавай, В. В. Прыемка. – Мінск : Бестпрынт, 2006. – 224 с.

Ресурсы коллекции (Сортировка по Дата поступления в По убыванию порядке): 1 по 20 из 41
Предварительный просмотрДата выпускаЗаглавиеАвтор(ы)
2006СТЫЛЬ ЧАРАДЗЕЙНА-ФАНТАСТЫЧНЫХ КАЗАК У СВЯТЛЕ ГЕНДЭРНАЙ ПСІХАЛОГІІ «АЎТАРА» І ПЕРСАНАЖАЎВашкова, Юлія
2006КОНЬ У ПАХАВАЛЬНЫХ АБРАДАХ І НАРОДНЫХ УЯЎЛЕННЯХ БЕЛАРУСАЎ І НЕМЦАЎ ПРА СМЕРЦЬВырва, Ірына
2006РЫСЫ КУЛЬТУРНАГА ГЕРОЯ Ў ПЕРСАНАЖАЎ БЕЛАРУСКАЙ ЛЕГЕНДАРНАЙ ПРОЗЫПалякоў, Фёдар
2006ГЕНДЭРНЫ ПАРТРЭТ ФАЛЬКЛОРНАГА АЎТАРА СЯМЕЙНА-БЫТАВЫХ ПЕСЕНЬПалукошка, Вольга
2006РАГУЛЬНЫЯ ПЕСНІ ЯК ЛАКАЛЬНАЯ РАЗНАВІДНАСЦЬ ПАЛЕСКІХ ВЕСНАВЫХ КАРАГОДНЫХМіхальчук, Ганна
2006ПРЫКМЕТЫ І ПАВЕР’І ГОМЕЛЬШЧЫНЫКастрыца, Алена
2006ФАЛЬКЛОРНЫЯ КЛІШЭ Ў БЕЛАРУСКАЙ БАЙЦЫЯрмак, Вольга
2006ФАЛЬКЛОР НАРАЧАНСКАГА КРАЮ: SIT UT SUNT AUT NON SINT? (НАВУКОВА-ЭСЭІСТЫЧНЫЯ НАТАТКІ)Каратай, Віктар
2006СТАДЫЯЛЬНАСЦЬ ФОРМ МЕТАФАРЫЧНАГА ВЫЯЎЛЕННЯ АБ’ЕКТАЎ У СЛАВЯНСКІХ ЗАГАДКАХ ПРА ПРЫРОДНЫЯ З’ЯВЫАлфёрава, Алена
2006СОЦЫУМ І СЯМ’Я Ў БЕЛАРУСКІХ НАРОДНЫХ ЛЮБОЎНЫХ ПЕСНЯХ (ГЕНДЭРНЫ АСПЕКТ)Палавеня, Настасся
2006ЛАКАЛЬНЫЯ АСАБЛІВАСЦІ КАЛЯНДАРНА-АБРАДАВАГА ФАЛЬКЛОРУ ЖЫТКАВІЦКАГА РАЁНАНовак, Валянціна
2006МАТЫЎ «ВЫТОКІ ХВАРОБЫ» Ў ЛЕКАВЫХ ЗАМОВАХ ГОМЕЛЬШЧЫНЫВяргеенка, Святлана
2006КАМУНІКАТЫЎНЫЯ СТРАТЭГІІ І СТЫЛЬ ВЫКАЗВАННЯ ЖАНРАЎ ФАЛЬКЛОРНАЙ НЯКАЗКАВАЙ ПРОЗЫЛук’янава, Таццяна
2006ЗАХОДНЕПАЛЕСКІЯ ВЯСЕЛЬНЫЯ ПЕСНІ: ПРАБЛЕМА ЖАНРАВАЙ ІДЭНТЫФІКАЦЫІПрыёмка, Вольга
2006КАНЦЭПТУАЛЬНЫЯ СУАДНОСІНЫ ПЕСЕННЫХ ПАРАДЫГМ УСХОДНЕСЛАВЯНСКАГА ТРАЕЦКА-РУСАЛЬНАГА КОМПЛЕКСУКавалёва, Рыма
2006ПРЫКМЕТЫ І ПАВЕР’І МАГІЛЁЎШЧЫНЫКазакова, Ірына
2006МІФАЛАГІЧНАЯ АСНОВА НАРОДНАЙ ЧАРАДЗЕЙНАЙ КАЗКІ «ІВАШКА МЯДЗВЕДЖАЕ ВУШКА»Шамякіна, Таццяна
2006АСНОВАСКЛАДАННЕ КАМПАНЕНТАЎ ФРАЗЕАЛАГІЧНАЙ АДЗІНКІ ЯК СПОСАБ УТВАРЭННЯ НОВЫХ СЛОЎАбабурка, Вікторыя
2006ФОЛЬКЛОР В ХУДОЖЕСТВЕННОЙ СТРУКТУРЕ ИСТОРИКО-БИОГРАФИЧЕСКОЙ ПЬЕСЫ В. КОРОТКЕВИЧА «КАСТУСЬ КАЛИНОВСКИЙ»Дюкова, Элла
2006ЗАМОВА Ў КАНТЭКСЦЕ БЕЛАРУСКАЙ ВЕРШАВАЙ КУЛЬТУРЫВерына, Ульяна
Ресурсы коллекции (Сортировка по Дата поступления в По убыванию порядке): 1 по 20 из 41
Подпишитесь на эту коллекцию, чтобы ежедневно получать уведомления по электронной почте о новых поступлениях (для зарегистрированных пользователей) RSS Feed RSS Feed RSS Feed