Logo BSU

2010. Славянскія літаратуры ў кантэксце сусветнай. Ч. 1 : [61] Главная страница коллекции Статистика

У кнізе змешчаны матэрыялы ІХ Міжнароднай навуковай канферэнцыі «Славянскія літаратуры ў кантэксце сусветнай», праведзенай на філалагічным факультэце БДУ 15-17 кастрычніка 2009 г. Разлічана на вучоных, настаўнікаў і студэнтаў, якія цікавяцца пытаннямі развіцця славянскіх літаратур, іх месцам у сістэме сусветнага мастацкага слова, праблемамі тэорыі літаратуры, параўнальнай паэтыкі, міфалогіі і фальклору.
Славянскія літаратуры ў кантэксце сусветнай: Матэрыялы ІХ Міжнар. навук. канф., прысвеч. 70-годдзю філалагічнага факультэта Беларускага дзяржаўнага універсітэта (Мінск, 15-17 кастр. 2009 г.): у 2-х ч. / Пад рэд. праф. В. П. Рагойшы; рэдкал.: А. М. Андрэеў (нам. рэд.) [і інш.]. – Мінск: БДУ, 2010. – Ч 1: Беларуская літаратура: «Усход»–«Захад»; Беларуская літаратура: гісторыя і сучаснасць; Міфалогія—фальклор—літаратура: праблемы паэтыкі. – 296 с.

Ресурсы коллекции (Сортировка по Дата поступления в По убыванию порядке): 1 по 20 из 61
Предварительный просмотрДата выпускаЗаглавиеАвтор(ы)
2010ГЕНДЭРНАЯ ПРАБЛЕМАТЫКА Ў ФАЛЬКЛОРНАЙ ПРОЗЕ ЎСХОДНІХ СЛАВЯНАтрошчанка, Ю. Ю.
2010ВЯСЁЛКА Ў СЛАВЯНСКІХ ПРЫКМЕТАХ І ПАВЕР’ЯХШваба, Г.М.
2010ХРЫШЧЭННЕ ЎСХОДНІХ СЛАВЯН У БЕЛАРУСКА-ЛІТОЎСКІМ ЛЕТАПІСАННІМіхальчук, Г.М.
2010КУЛЬТУРНА-РЭЧАІСНАСНЫ КАМПАНЕНТ У СТРУКТУРЫ МАСТАЦКІХ ВОБРАЗАЎ ЧАРАДЗЕЙНЫХ КАЗАК НАРОДАЎ СВЕТУШамякіна, С.В.
2010РЕЛИГИОЗНО-МЕТАФИЗИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМАТИКА В ПОЭЗИИ ДМИТРИЯ СТРОЦЕВАМаркитантова, О.А.
2010ВОБРАЗ РУСАЛКІ Ў ДРАМАТУРГІІ А. ПУШКІНА І ЛЕСІ УКРАІНКІЛынша, В.І.
2010ПАЭЗІЯ А. ГАРЭЦКАГА І ДРЭЗДЭНСКІЯ «ДЗЯДЫ» А. МІЦКЕВІЧА: ВЫБАР ШЛЯХУ БАРАЦЬБЫ СА ЗЛОМСерэхан, Г.І.
2010АСНОЎНЫЯ АСПЕКТЫ ВОБРАЗУ СВІННІ Ў ІРЛАНДСКІХ СЯРЭДНЯВЕЧНЫХ МІФАЛАГІЧНЫХ ТЭКСТАХПрастакоў, В.М.
2010БЕЛАРУСКІ ФАЛЬКЛОР ЯК СРОДАК АСЭНСАВАННЯ БЕЛАРУСКАЙ КЛАСІЧНАЙ ЛІТАРАТУРЫПалякоў, Ф.С.
2010МИФ ОБ ЭДИПЕ КАК ТОПОС, ПРИЕМ И СЮЖЕТ В РОМАНЕ СВЕТЛАНЫ БОГДАНОВОЙ «СОН ИОКАСТЫ»Улюра, А.А.
2010СОВРЕМЕННЫЕ УСЛОВИЯ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ И ПРЕДПОСЫЛКИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ФОЛЬКЛОРА ВОСТОЧНЫХ СЛАВЯНМорозов, А.В.
2010СИМВОЛИКА ЦВЕТА В ЖАНРЕ ЛИТЕРАТУРНОЙ БАЛЛАДЫЛиденкова, О.А.
2010БІБЛЕЙСКІ МАТЫЎ «ПЛАЧУ НА РЭКАХ ВАВІЛОНСКІХ» У БЕЛАРУСКАЙ І ЎКРАІНСКАЙ ЛІТАРАТУРЫ (МАКСІМ БАГДАНОВІЧ, ТАРАС ШАЎЧЭНКА, ІВАН ФРАНКО)Зянковіч, С.В.
2010МЕСЦА І РОЛЯ АДАМА ГУРЫНОВІЧА Ў БЕЛАРУСКАЙ ФАЛЬКЛАРЫСТЫЦЫ АПОШНЯЙ ЧВЭРЦІ ХІХ СТАГОДДЗЯЗапартыка, М.М.
2010ЛІТАРАТУРНАЕ АЗДАБЛЕННЕ ШЛЮБУ КНЯЗЯ МІКАЛАЯ РАДЗІВІЛАЗабродская, В.С.
2010ФУНКЦЫІ ПРЫСВЯЧЭННЯ Ў ПРАДМОЎНА-ПАСЛЯСЛОЎНЫМ КОМПЛЕКСЕ КІРЫЛІЧНЫХ ВЫДАННЯЎ К. XVI – ПАЧ. XVII СТСТ.Грыневіч, Т.І.
2010РОЛЬ КОНЦЕПТА ЧУДА В ДИАЛОГЕ «ДВУХ КУЛЬТУР»Жегало, А.В.
2010АБРАДАВАЯ ГАРМОНІЯ ДЫНАМІКІ І СТАТЫКІ Ў ЗМЯСТОЎНАЙ СТРУКТУРЫ ЎСХОДНЕСЛАВЯНСКІХ КАЛЯНДАРНЫХ ПЕСЕНЬКавалёва, Р.М.
2010РЫТМІКА ПРАСТОРЫ ВА ЎСХОДНЕСЛАВЯНСКІХ КАЛЯДНЫХ ПЕСНЯХАлфёрава, А. Г.
2010СПЕЦЫФІКА БЕЛАРУСКАГА КАЛЯНДАРНА-АБРАДАВАГА ФАЛЬКЛОРУКазакова, І.В.
Ресурсы коллекции (Сортировка по Дата поступления в По убыванию порядке): 1 по 20 из 61
Подпишитесь на эту коллекцию, чтобы ежедневно получать уведомления по электронной почте о новых поступлениях (для зарегистрированных пользователей) RSS Feed RSS Feed RSS Feed