Logo BSU

Please use this identifier to cite or link to this item: http://elib.bsu.by/handle/123456789/53182
Title: Крыніцазнаўства гісторыі Беларусі. № ВД-596/р.
Other Titles: Вучэбная праграма установы вышэйшай адукацыі па вучэбнай дысцыпліне для спецыяльнасці 1-21 03 01 “Гісторыя” (па напрамках) (завочная форма)
Authors: Каун, Сергей Борисович
Keywords: ЭБ БГУ::ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ::История. исторические науки
Issue Date: 8-Jul-2013
Publisher: Белорусский государственный университет
Abstract: Курс «Крыніцазнаўства гісторыі Беларусі» прызначана для засваення на першай ступені вышэйшай адукацыі студэнтамі, што навучаюцца па спецыяльнасці «Гісторыя» (па накірунках), адносіцца да цыклу агульна-прафесійных і спецыяльных дысцыплін. Мэтай курса з’яўляецца выпрацоўка цэласнай сістэмы ведаў па крыніцазнаўству гісторыі Беларусі ў цеснай сувязі з курсам айчыннай гісторыі, якая вывучаецца паралельна. Вучэбная праграма дысцыпліны «Крыніцазнаўства гісторыі Беларусі» распрацавана ў адпаведнасці з наступнымі нарматыўнымі і метадычнымі дакументамі: Образовательный стандарт Республики Беларусь «Высшее образование. Первая ступень. Специальность 1–21 03 01 История (по направлениям) (утвержден Постановлением Министерства образования Республики Беларусь от 31.08.2011 № 249); Типовой учебный план специальности 1–21 03 01 История (по направлениям) (утвержден Первым заместителем Министра образования Республики Беларусь 29.05.2008, регистрационный № D 21-011/тип.); Порядок разработки и утверждения учебных программ и программ практики для реализации содержания образовательных программ высшего образования I ступени (утвержден Приказ Министра образования Республики Беларусь 27.05.2013 № 405). Вывучэнне курса “Крыніцазнаўства гісторыі Беларусі” разлічан на 148 гадзін, з іх 14 гадзін аўдыторныя (10 гадзін – лекцыі, 4 гадзіны – семінары). Па курсе прадугледжаны экзамен.
URI: http://elib.bsu.by/handle/123456789/53182
Appears in Collections:Кафедра источниковедения

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
IIB_ZO-2013.pdf176,14 kBAdobe PDFView/Open


PlumX

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.