Logo BSU

Please use this identifier to cite or link to this item: http://elib.bsu.by/handle/123456789/53178
Title: Крыніцазнаўства. № ВД-501/р.
Other Titles: Вучэбная праграма установы вышэйшай адукацыі па вучэбнай дысцыпліне для спецыяльнасці 1-21 03 01 Гісторыя (па напрамках) (дзённая форма)
Authors: Каун, Сергей Борисович
Keywords: ЭБ БГУ::ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ::История. исторические науки
Issue Date: 2-Jul-2013
Publisher: Белорусский государственный университет
Abstract: Мэтай курса з’яўляецца выпрацоўка цэласнай сістэмы ведаў па крыніцазнаўству ў цеснай сувязі з курсам айчыннай гісторыі, якая вывучаецца паралельна. Праграма курса складзена з улікам патрабаванняў наступных нарматыўных і метадычных дакументаў: Образовательный стандарт Республики Беларусь «Высшее образование. Первая ступень. Специальность 1–21 03 01 История (по направлениям) (утвержден Постановлением Министерства образования Республики Беларусь от 31.08.2011 № 249); Типовой учебный план специальности 1–21 03 01 История (по направлениям) (утвержден Первым заместителем Министра образования Республики Беларусь 29.05.2008, регистрационный № D 21-011/тип.); Порядок разработки и утверждения учебных программ и программ практики для реализации содержания образовательных программ высшего образования I ступени (утвержден Приказ Министра образования Республики Беларусь 27.05.2013 № 405). Курс разлічаны на 50 гадзін: з іх лекцыі складаюць 34 гадзіны, практычныя (семінарскія) заняткі – 14 гадзін, семінарскія заняткі – 2 гадзіны. Форма справаздачнасці – залік ў другім семестры.
URI: http://elib.bsu.by/handle/123456789/53178
Appears in Collections:Кафедра источниковедения
Учебно-методический комплекс "Источниковедение"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Istoch_IST_DO-2013.pdf229,57 kBAdobe PDFView/Open


PlumX

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.