Logo BSU

2012. Працы кафедры сучаснай беларускай мовы. Выпуск 11 : [23] Главная страница коллекции Статистика

Чарговы выпуск выдання прысвечаны 130-годдзю з дня нараджэння народных паэтаў Беларусі Янкі Купалы і Якуба Коласа. У зборніку змешчаны розныя па характары і тэматыцы матэрыялы даследаванняў супрацоўнікаў кафедры, яе аспірантаў, студэнтаў філалагічнага факультэта.
Працы кафедры сучаснай беларускай мовы. Вып. 11 / пад рэд. А. Я. Міхневіча. – Мінск: РІВШ, 2012. – 110 с. Р э д а к ц ы й н а я к а л е г і я : А. Я. Міхневіч (адк. рэд.), З. І. Бадзевіч (нам. адк. рэд.), Ж. Я. Белакурская, С. А. Важнік, В. П. Красней, А. А. Лукашанец, М. Р. Прыгодзіч, А. А. Радзевіч, Т. Р. Рамза, І. І. Савіцкая, Г. К. Чахоўскі, С. М. Якуба. ISBN 978-985-500-596-5.

Ресурсы коллекции (Сортировка по Дата поступления в По убыванию порядке): 1 по 20 из 23
Предварительный просмотрДата выпускаЗаглавиеАвтор(ы)
2012Развіццё словаўтваральных уменняў і навыкаў вучняў устаноў агульнай сярэдняй адукацыі пры засваенні часцін мовыЯкуба, С.М.
2012Інтэрнэт-лінгвістыка як навукова-тэарэтычная дысцыплінаЧахоўскі, Г.К.
2012Фанетычныя сістэмыбеларускай і англійскай моў:лінгвадыдактычны кампаратыўны аналізЧахоўская, Т.Л.
2012Семантычная арганізацыя канструкцый з эліпсісам дзеясловаЧайка, Н.У.
2012Дарога ў беларускіх фразеалагізмахСадоўская, А.Л.
2012Каханне ў беларусаў і ўкраінцаў: лінгвакультуралагічны аспектСадоўская, А.Л.; Латушка, Г.П.
2012Лексічная варыянтнасць як фактар фарміравання моўнай нормыСавіцкая, І.І.
2012Злучнікавасць у сістэме каардынат мастацкага тэкстуРадзевіч, А.А.
2012Шляхі з’яўлення дзяцей на свет у моўных формулах беларусаўПыхалава, Дар'я
2012Характарыстыка беларускіх і рускіх фразеалагізмаў з назоўнікамі псіхаэмацыянальнага стану паводле семантычнай злітнасці кампанентаўПраконіна, В.У.
2012Прэцэдэнтная лексема чалавек у выслоўнай спадчыне Якуба КоласаНазаранка, Ю.В.
2012Аб адэкватнасці, тоеснасці і эквівалентнасці ў лексікаграфііЛюбецкая, К.П.
2012Лексіка-генетычная характарыстыка тэрміналогіі псіхалогііКурачыцкая, М.В.
2012Праблемы машыннага перакладу беларускіх дзеясловаў перыферыі ЛСГ успрымання на рускую мову (на матэрыяле мастацкіх тэкстаў Я. Коласа)Краскоўскі, М.І.
2012Алгарытмізацыя адбору матэрыялу да слоўніка спалучальнасці прыметніка ў беларускай мовеКлімянок, Ж.Ю.
2012Падыходы да фарміравання спецыяльнай лексікі ў серыі “Беларуская навуковая тэрміналогія (1922–1930)Качаноўская, С.
2012Варыятыўнасць кіравальных формаў у беларускай літаратурнай мове нашаніўскага перыядуКажарновіч, М.П.
2012Устойлівыя выразы тэматычнага кола “радзіма / чужына” ва ўсходнеславянскіх мовахДзьобік, Ягор
2012Усходнеславянскія, польскія і нямецкія фразеалагізмы з кампанентам свіння ў этналінгвістычным аспекцеДамарацкая, Хрысціна
2012Сінтаксіс “Мужыцкай праўды” і “Пісьмаў з-пад шыбеніцы” Кастуся КаліноўскагаВажнік, С. А.
Ресурсы коллекции (Сортировка по Дата поступления в По убыванию порядке): 1 по 20 из 23
Подпишитесь на эту коллекцию, чтобы ежедневно получать уведомления по электронной почте о новых поступлениях (для зарегистрированных пользователей) RSS Feed RSS Feed RSS Feed