Logo BSU

Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот документ: http://elib.bsu.by/handle/123456789/27715
Заглавие документа: Тэорыя і методыка музейнай справы УД-4870/баз.
Другое заглавие: Вучэбная праграма па спецыяльнасці 1-23 01 12 Музейная справа і ахова гісторыка-культурнай спрадчыны (па накірунках)
Авторы: Гужалоўскі, Аляксандр Аляксандравіч
Гужаловский, Александр Александрович
Тема: ЭБ БГУ::ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ::История. исторические науки
Дата публикации: 16-окт-2011
Аннотация: Вучэбная праграма новага пакалення па вучэбнай дысцыплне “Тэорыя і методыка музейнай справы” прызначана для кіраўніцтва ў сваёй дзейнасці выкладчыка і студэнта. Яе адметнымі асаблівасцямі дадзенай вучэбнай праграмы з’яўляюцца: абноўлены змест, акцэнтацыя на кампетэнтнасным падыходзе ў навучанні, значнае ўзмацненне ролі і долі самастойнай работы студэнта, выкарыстанне сучасных інавацыйных педагагічных тэхналогій. У рамках сумеснага супрацоўніцтва выкладчыка і студэнта праграма выступае своеасаблівым “навігатарам” набыцця ведаў, інфармацыйных і практыкаарыентаваных жыццядзейных уменняў. Асноўныя мэты выкладання дысцыпліны: • садзейнічанне фармаванню гарманічнай асобы і навукова абгрунтаванага светапогляду; • фармаванне асобы студэнта як грамадзяніна, этнічна талерантнага, з глыбокім разуменнем задач музейнай справы і аховы гісторыка-культурнай спадчыны; • фармаванне здольнасці да крэатыўнага і крытычнага мыслення ў сацыяльна-пераўтваральнай і прафесійнай дзейнасці, станаўленне сучаснага стылю навукова-практычнага мыслення; • фармаванне фундамента музеялагічных ведаў на падставе вывучэння дасягненняў сусветнай і айчыннай музеялагічнай думкі. Задачы вывучэння дысцыпліны: • даць студэнтам глыбокія веды тэарэтыка-метадычных асноў музеялогіі, выдзяляючы яе спецыфіку, раскрываючы прынцыпы суадносінаў метадалогіі і метадаў музейнай работы; • даць студэнтам сістэмныя веды аб фундаментальных тэарэтычных асновах дзейнасці сучаснага музея; • пазнаёміць з асноўнымі метадычнамі аспектамі музейнай работы, прадэманстраваць яе асаблівасці ў беларускім кантэксце; • сфарміраваць у студэнтаў навукова-даследчыя і практычныя навыкі; • садзейнічаць падрыхтоўцы шырока адукаваных, творчых, з крытычным мысленнем спецыялістаў, здольных да аналізу і прагназавання складаных культурных працэсаў і авалоданню методыкай правядзення культуралагічных даследаванняў. У выніку вывучэння дысцыпліны студэнт павінен ведаць: • структуру, асноўныя паняцці і тэрміны музеялогіі; • тэарэтычныя і метадычныя аспекты камплектавання, захавання, уліку і вывучэння фондавых калекцый; • тэарэтычныя і метадычныя аспекты праекціравання экспазіцый і культурна-адукацыйнай дзейнасці музея; • арганізацыю сучаснай дзейнасці музея. студэнт павінен умець: • выкарыстаўваць асноўныя паняцці, тэрміны, навыкі і фактычны матэрыял па музеялогіі ў тэарэтычнай, метадычнай і практычнай музейнай дзейнасці; • аналізаваць крыніцы па сучаснаму стану музейнай справы Беларусі; • даць характарыстыку сучаснага стану музеяў, музейнага фонда і нерухомай гісторыка-культурнай спадчыны Беларусі; • вызначаць пагрозы існавання музеяў і музейнага фонду РБ; • ужываць у практычнай рабоце юрыдычна-прававую базу дзейнасці музеяў РБ.
URI документа: http://elib.bsu.by/handle/123456789/27715
Располагается в коллекциях:Кафедра этнологии, музеологии и истории искусств

Полный текст документа:
Файл Описание РазмерФормат 
Teoria i metodika muz dela-2011.pdf132,64 kBAdobe PDFОткрыть


PlumX

Все документы в Электронной библиотеке защищены авторским правом, все права сохранены.