Logo BSU

Please use this identifier to cite or link to this item: http://elib.bsu.by/handle/123456789/27621
Title: Лацінскі трактат Мацея Казіміра Сарбеўскага «Аб вастрынi i досцiпе» (1619/1623 гг.) і яго месца ў гісторыі ведаў аб мове і камунiкацыi
Authors: Прыстаўка, Ягор Уладзіміравіч
Keywords: ЭБ БГУ::ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ::Литература. Литературоведение. Устное народное творчество
ЭБ БГУ::ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ::Языкознание
Issue Date: 2012
Publisher: БГУ
Abstract: У манаграфіі разглядаецца рытарычны трактат Мацея Казіміра Сарбеўскага «Аб вастрынi i досцiпе» (1619/1623 гг.): паказаны асноўныя карэляцыі паміж ідэямі Сарбеўскага і праблемамі сучаснай лінгвістыкі і тэорыі камунікацыі; раскрыта сувязь катэгорый помніка («вастрыня», «досціп», «гульня слоў» і інш.) з паняццямі лінгвістычнай паэтыкі і стылістыкі. Адрасавана спецыялістам у галіне лінгвістычнай паэтыкі і тэорыі камунікацыі, а таксама ўсім, хто цікавіцца рыторыкай, тэорыяй камічнага, гісторыяй нацыянальнай адукацыі.
URI: http://elib.bsu.by/handle/123456789/27621
ISBN: 978-985-518-628-2
Appears in Collections:Монографии сотрудников филологического факультета

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
pristavka.pdf1,83 MBAdobe PDFView/Open


PlumX

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.