Logo BSU

Browsing "2011. Беларускае слова: дыялектнае і запазычанае" by Issue Date

Jump to a point in the index:
Showing results 1 to 20 of 44  next >
PreviewIssue DateTitleAuthor(s)
2011Паэтычнае слова Алеся Разанава ў еўрапейскім свецеВераб'ёва, А. М.
2011Аб паходжанні мікратапонімаў ваколіц в. Дзеркачы Зельвенскага раёнаВалюк, В. Т.
2011З назіранняў над прыслоўем мала ў беларускай мовеКурловіч, Ірына Мікалаеўна
2011Варыянты тапонімаў Барысаўскага раёна Мінскай вобласціКандратовіч, Алена Уладзіміраўна
2011Моўцы перад выбарам постфікса -ся або -сь (на матэрыяле запісаў у гарадскім пасёлку Хоцімск)Запрудскі, Сяргей Мікалаевіч; Яненка, Наталля Васільеўна
2011Крыж Ефрасінні Полацкай: з гісторыі вывучэнняЕрмаковіч, В. Р.
2011Асаблiвасцi функцыянавання запазычанняў у гаворках БрэстчыныГалай, Вольга Максімаўна
2011Мянушкі вёскі Кісялі Мінскага раёна Мінскай вобласціСагановіч, Юлія Генадзеўна
2011Ідыяэтнічная своеасаблівасць колераабазначэнняў у мастацкім тэксце (на матэрыяле твораў беларускай паэзіі першай трэці ХХ ст.)Струц, І. А.
2011Старабеларуская асабовая лексіка з адмоўнай канатацыяйЧуканава, М. А.
2011З гаворкі вёскі Прыбярэжжа Быхаўскага раёна Магілёўскай вобласціКузьміна, Д. М.
2011Народныя тапанімічныя этымалогіі ў гаворцы г.п. Лёзна Лёзненскага раёна Віцебскай вобласціЗмачынская, І. В.
2011Лексіка-семантычны аналіз устарэлых германізмаў у беларускай мовеКісель, Т. А.; Макарэвіч, А. М.
2011З гаворкі вёскі Бабарыкі Мёрскага раёна Віцебскай вобласціСташулёнак, В. В.
2011Матываванасць антрапонімаў у парэміях (на матэрыяле беларускіх і рускіх парэміялагічных зборнікаў)Сотнікава, Т. С.
2011Безэквівалентная лексіка як аб’ект даследаванняСпорыш, Г. С.
2011Складаназлучаны сказ у прадмоўна-пасляслоўным комплексе Францыска СкарыныРослік, Т. Ф.
2011З гаворкі вёскі Заазер’е Лагойскага раёна Мінскай вобласціВаронька, Х. П.
2011Стылістыка “Мужыцкай праўды” К. КаліноўскагаЗахарчанка, Яўгенія Уладзіміраўна
2011Кампаненты грэчаскага паходжання ў беларускай фізічнай тэрміналогііМуравіцкая, Алена Міхайлаўна