Logo BSU

Please use this identifier to cite or link to this item: http://elib.bsu.by/handle/123456789/231183
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorДворнік, А. А.-
dc.contributor.authorДворнік, А. М.-
dc.contributor.authorЧэшык, І. А.-
dc.contributor.authorГапоненка, С. А.-
dc.contributor.authorСеглін, В. Н.-
dc.date.accessioned2019-09-28T18:34:06Z-
dc.date.available2019-09-28T18:34:06Z-
dc.date.issued2019-
dc.identifier.citationЖурнал Белорусского государственного университета. Экология = Journal of the Belarusian State University. Ecology. - 2019. - № 2. - С. 51-59ru
dc.identifier.issn2521-683X-
dc.identifier.urihttp://elib.bsu.by/handle/123456789/231183-
dc.description.abstractРазглядаецца сістэма падтрымкі прыняцця рашэнняў (СППР) для планавання і прафілактыкі надзвычайных сітуацый, звязаных з ляснымі пажарамі. Распрацоўка выконвалася ў межах задання Дзяржаўнай праграммы навуковых даследаванняў «Прыродакарыстанне і экалогія 3.16» на 2016−2018 гг. Iнфармацыйная сістэма Forest Fire 2.0 GIS – гэта кіраванне данымі надвор’я, картаграфічны прагляд даных і візуалізацыя пажарных рызык. Метадалогія даследавання грунтуецца на разліку комплекснага паказчыка пажарнай небяспекі (ППН) у лесе. Вылічэнне комплекснага паказчыка пачынаецца пасля таго, як растае снег, кожны дзень і заканчваецца ў канцы пажаранебяспечнага перыяду – восенню. Выкарыстоўваючы даныя аб колькасці ападкаў і вільготнасці паветра, дадатак разлічвае індэкс метэаўмоў і выдае рэгламент дзеянняў пажарных службаў у адпаведнасці з СТБ 1408- 2003. Пры распрацоўцы інфармацыйнай сістэмы выкарыстоўвалася платформа MapWinGis з адкрытым кодам для бібліятэк ActiveX, якая знаходзiцца ў свабодным доступе. Картаграфічныя даныя ўяўляюць сабой файлы ў вектарным фармаце, у якіх захоўваюцца пры неабходнасці ўсе карты, што атрымліваюцца падчас працы модуля.ru
dc.language.isobelru
dc.publisherМинск : БГУru
dc.subjectЭБ БГУ::МЕЖОТРАСЛЕВЫЕ ПРОБЛЕМЫ::Охрана окружающей среды. Экология человекаru
dc.titleВыкарыстанне ГІС-тэхналогій пры ацэнцы рызык лясных пажараў на тэрыторыі Гомельскай вобласціru
dc.title.alternativeEstimation of forest fire risks on the territory of Gomel region with GIS technology / A. A. Dvornik, A. M. Dvornik, І. А. Cheshik, S. O. Haponenkо, V. N. Seglinru
dc.title.alternativeИспользование ГИС-технологий при оценке рисков лесных пожаров на территории Гомельской области / А. А. Дворник, А. М. Дворник, И. А. Чешик, С. О. Гапоненко, В. Н. Сеглинru
dc.typearticleru
dc.rights.licenseCC BY 4.0ru
dc.description.alternativeThis paper describes the development of a decision support system (DSS) for prevention and planning emergency related to forest fires. The work reported in this article was conducted under the project supported by Belarusian State Program for basic research. The application consist on weather data management, a geographical data viewer and visualization of fire risks. The level of forest fire hazard in Republic of Belarus is estimated by scale based on weather conditions. Calculation of the weather based index starts after the descent of snow cover and continues daily until the end of fire season, in autumn. The software uses data on precipitation amount and air humidity to calculate weather based fire hazard index and gives the recommendations for firefighting officials in accordance with regulations. The development of special application – ForestFire GIS – was based on the MapWinGIS – a free and open source geographic information system programming ActiveX Control. The mapping data are the files in vector format, which store all the maps, obtained during application work. = Рассматривается система поддержки принятия решений (СППР) для планирования и профилактики чрезвычайных ситуаций, связанных с лесными пожарами. Разработка проводилась в рамках задания Государственной программы научных исследований «Природопользование и экология 3.16» на 2016−2018 гг. Информационная система Forest Fire 2/0 GIS включает руководство данными погоды, картографический просмотр данных и визуализацию пожарных рисков. Методология исследования базируется на расчете комплексного показателя пожарной опасности (ППО) в лесу. Вычисление комплексного показателя начинается после полного таяния снега, ежедневно и заканчивается в конце пожароопасного периода – осенью. Используя данные о количестве осадков и влажности воздуха, приложение рассчитывает индекс метеоусловий и выдает регламент действий пожарных служб в соответствии со СТБ 1408-2003. При разработке информационной системы применялась платформа MapWinGis с открытым кодом для библиотек ActiveX, которая находится в свободном доступе. Картографические данные – это файлы в векторном формате, в которых сохраняются при необходимости все карты, получаемые во время работы модуля.ru
Appears in Collections:2019, №2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
51-59.pdf2,53 MBAdobe PDFView/Open


PlumX

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.