Logo BSU

Please use this identifier to cite or link to this item: http://elib.bsu.by/handle/123456789/22543
Title: Функцыянальная характарыстыка інтэртэкстуальных адзінак у медыятэксце
Authors: Зелянко, Сяргей Віктаравіч
Keywords: ЭБ БГУ::ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ::Массовая коммуникация. Журналистика. Средства массовой информации
Issue Date: Oct-2010
Publisher: Навуковы і метадычны часопіс "Роднае слова"
Citation: Роднае слова. - 2010. - № 10. - С. 44-47.
Abstract: У артыкуле характарызуюцца функцыі (металінгвістычная, эмацыянальна-экспрэсіўная, парольная (апазнавальная), намінатыўная (ідэйна-ацэначная, характаралагічная), ірадыяцыйная, сінкрэтычная, адукацыйна-выхаваўчая, эстэтычна-дэкаратыўная, фатычная, тлумачальная (сэнсаўтваральная), прагматычная, эўфемістычная, камунікатыўная, гульнёвая), якія можа выконваць "чужы" тэкст у журналісцкім творы.
URI: http://elib.bsu.by/handle/123456789/22543
Appears in Collections:Архив статей факультета журналистики

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Rodnaje slova.PDF227,84 kBAdobe PDFView/Open


PlumX

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.