Logo BSU

Browsing "1999, №2 (жнівень)" by Issue Date

Jump to a point in the index:
Showing results 1 to 20 of 24  next >
PreviewIssue DateTitleAuthor(s)
1999“Літоўскія абразкі” Адама Кіркора ў аспекце тыпалогіі мемуарнага жанруЗапрудскі, І. М.
1999Міфалагічныя вобразы ў творах К. Гамсуна і М. Гарэцкага як крыніца нацыянальнага характаруУткевіч, В. І.
1999Усходнеславянская фалькпарыстыка 20-30-х гг. як своеасаблівая навукова-метадалагічная сістэмаМарозаў, А. В.
1999Прысвячэнні ў творах П. Скаргі “Пра адзінства Касцёла Божага” (1577,1590) і “Апокрысіс” Х. ФілалетаГуліцкая, Т. П.
1999Фантастыка ў беларускіх апавяданнях 80-90-х гг.Зенава, Г. М.
1999Тэндэнцыі развіцця камедыі ў рускай драматургіі 80-90-х гг.Ганчарова-Грабоўская, С. Я.
1999Ваенная лексіка ў «Хроніцы» М. СтрыйкоўскагаЯрмоленка, Э. В.
1999Семантычны параметр кадыфікацыі фразеалагічнай сістэмы беларускай мовы ў кантрастыўнай лексікаграфііБушуй, Т. А.
1999А. С. Пушкін на ВіцебшчынеСцяпунін, І. Р.
1999Функцыянаванне дзеясловаў маўлення ў наратыўным тэксцеЛісоўская, І. С.
1999Еўрапейская філасофска-эстэтычная традыцыя "рэчавасці" ў беларускай паэзіі (Р. М. Рыльке і А. Разанаў)Лявонава, Е. А.
1999Дэрывацыйнае поле ступені праяўлення прыметы (на прыкладзе ад’ектываў рускай i беларускай моў)Лексіна, К. У.
1999Асаблівасці семантычнага «засваення» стараславянізмаў у беларускіх і некаторых іншых усходнеславянскіх гаворкахБягініна, Л. І.
1999Метадычная сістэма выкладання тэмы «Тыпы маўлення» ў V-VII класах сярэдняй школыВарабей, Л. М.
1999Ізамерыя як лінгвістычная катэгорыяБарбук, С. Г.
1999Беларуская аўтаномія ў друку часоў паўстання 1863 г.Дарашчонак, П. Л.
1999Эфектыўнасць кантролю ведаў: вопытна-эксперыментальнае даследаваннеЕрашэўская, А. Л.
1999Руская мова ў зменлівым сусвецеРатнікава, І. Э.
1999Рэц. на кн. : Н. И. Толстой. Избранные труды. Т.ІІІ: Очерки по славянскому языкознанию. - M.: “Языки русской культуры”, 1999. - 464 с.Супрун, А. Я.
1999Святлана Васільеўна ЛузгінаЛукша, В. Л.