Logo BSU

Browsing "1998, №1 (красавік)" by Issue Date

Jump to a point in the index:
Showing results 1 to 20 of 27  next >
PreviewIssue DateTitleAuthor(s)
1998Сістэмнасць тэрмінаў беларускай батанічнай тэрміналогііЛапкоўская, А. М.
1998Намінатыўныя рады, дэскрыпцыі i цытацыі ў аповесці М. А. Булгакава"Сабачае сэрца"Дзесюкевіч, В. І.
1998Лексічныя новаўтварэнні А. І. СалжаніцынаМіхалкіна, Т. А.
1998Жанрава-стылявыя асаблівасці апавяданняў Андрэя МрыяЧаеўская, М. К.
1998Музыка ў раманах Мілана КундэрыВострыкава, А. У.
1998Да пытання аб ментальнай дамінанце ідыялектуТарасевіч, А. Г.
1998Вытокі тэатра свядомасці Макса Фрыша (фарс “Кітайская сцяна”)Папова, М. А.
1998Карэспандэнцыя i група карэспандэнцый (Параўнальны аналіз жанраў беларускага і кітайскага друку)Асіме Ніяз
1998Некаторыя асаблівасці ўспрымання i міжасабовага ацэньвання ў групеШутава, С. Г.
1998Функцыянальна-семантычны аналіз дзеяслова рашаць/рашыцьРудэнка, А. М.
1998XVI Міжнародны кангрэс лінгвістаўПрохарава, С. М.
1998Маніпуляцыя акцэнтамі ў сучаснай перыёдыцыСтральцоў, Б. В.
1998Антанімізацыя аказіянальных слоўЧарнаброўкіна, Н. У.
1998Колеравая i светлавая метафара ў творах Якуба КоласаБабіч, Ю. М.
1998Пабудова навучальнага працэсу ў манаскіх школах на БеларусіЗвонік, І. Я.
1998Вопыт сістэмнага аналізу скланення назоўнікаў у Статуце 1529 г.Хвагіна, К. У.
1998Эліпсіс i імплікацыя як праявы асіметрыі моўнага знакаЧайка, Н. У.
1998Прадмовы Льва Сапегі да Статута Вялікага княства Літоўскага 1588 г.: гісторыка-філалагічныя праблемы даследаванняАлёхна, Т. В.
1998Рэц. на кн. : Харламаў І. Ф. Педагогіка / І.Ф. Харламаў. - Мн.: Універсітэцкае, 1996. - 511 с.Сманцар, А. П.
1998Рэц. на кн.: H. И. Толстой. Избранные труды. Том I: Славянская лексикология и семасиология / H. И. Толстой. - М.: "Языки русской культуры", 1997. - 520 с.Супрун, А. Я.