Logo BSU

Please use this identifier to cite or link to this item: http://elib.bsu.by/handle/123456789/214625
Title: Статут Великого Княжества Литовского 1588 года и некоторые проблемы современного цивилистического процесса
Other Titles: Статут Вялікага Княства Літоўскага 1588 года і некаторыя праблемы сучаснага цывiлiстычнага працэсу / У. П. Скобелеў
Statute of the Grand Duchy of Lithuania 1588 and some problems of the modern civil process / V. P. Skobelev
Authors: Скобелев, Владимир Петрович
Keywords: ЭБ БГУ::ГРАМАДСКІЯ НАВУКІ::Дзяржава і права. Юрыдычныя навукі
ЭБ БГУ::ГРАМАДСКІЯ НАВУКІ::Гісторыя. Гістарычныя навукі
Issue Date: 2018
Publisher: Мінск : БДУ
Citation: Статут Вялікага Княства Літоўскага, Рускага і Жамойцкага 1588 г.: да 430-годдзя выдання : зб. навук. арт. па матэрыялах канф. / Беларус. дзярж. ун-т ; рэдкал.: С. А. Балашэнка (гал. рэд.) [і інш.]. – Мінск : БДУ, 2018. – С. 211-214.
Abstract: Рассмотрены проблемы современного цивилистического процесса, связанные с заменой в ходе рассмотрения дел должностных лиц суда, а также с надлежащим извещением участников судопроизводства. На основе анализа норм Статута Великого княжества Литовского 1588 г. сделаны предложения по совершенствованию действующего законодательства.
Abstract (in another language): Разгледжаны праблемы сучаснага цывiлiстычнага працэсу, звязаныя з заменай падчас разгляду спраў службовых асоб суда, а таксама з належным паведамленнем удзельнікаў судаводства. На аснове аналізу норм Статута Вялікага княства Літоўскага 1588 г. зроблены прапановы па ўдасканаленні дзеючага заканадаўства.
The problems of the modern civil process, connected with the replacement during the consideration of cases by officials of the court, as well as with proper notification of participants in the proceedings, are considered. Based on the analysis of the norms of the Statute of the Grand Duchy of Lithuania in 1588, proposals were made to improve the current legislation.
Description: Раздзел II. Прававая рэгламентацыя грамадскіх адносін па Статуту Вялікага Княства Літоўскага 1588 года
URI: http://elib.bsu.by/handle/123456789/214625
ISBN: 978-985-566-670-8
Appears in Collections:2018. Статут Вялікага Княства Літоўскага, Рускага і Жамойцкага 1588 г.: да 430-годдзя выдання

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
211-214.pdf222,7 kBAdobe PDFView/Open


PlumX

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.