Logo BSU

Please use this identifier to cite or link to this item: http://elib.bsu.by/handle/123456789/214620
Title: Юрыдычныя дакументы паводле Статута Вялікага Княства Літоўскага 1588 года
Other Titles: Юридические документы согласно Статуту Великого Княжества Литовского 1588 года / Д. А. Лагун
Legal documents under the Statute of the Grand Duchy of Lithuania 1588 / D. A. Lagun
Authors: Лагун, Дзмітрый Анатольевіч
Keywords: ЭБ БГУ::ГРАМАДСКІЯ НАВУКІ::Дзяржава і права. Юрыдычныя навукі
ЭБ БГУ::ГРАМАДСКІЯ НАВУКІ::Гісторыя. Гістарычныя навукі
Issue Date: 2018
Publisher: Мінск : БДУ
Citation: Статут Вялікага Княства Літоўскага, Рускага і Жамойцкага 1588 г.: да 430-годдзя выдання : зб. навук. арт. па матэрыялах канф. / Беларус. дзярж. ун-т ; рэдкал.: С. А. Балашэнка (гал. рэд.) [і інш.]. – Мінск : БДУ, 2018. – С. 192-198.
Abstract: У артыкуле даследуецца сукупнасць юрыдычных дакументаў, выданне якіх прадугледжана Статутам ВКЛ 1588 года, даецца іх класіфікацыя, аналізуецца прававая прырода, выяўляюцца асобные рысы, прыводзяцца сучасныя формы юрыдычных дакументаў, якія адпавядаюць або падобны да іх гістарычных папарэднікаў.
Abstract (in another language): В статье исследуется совокупность юридических документов, издание которых предусмотрено Статутом ВКЛ 1588 года, дается их классификация, анализируется правовая природа, выделяются отдельные черты, приводятся современные формы юридических документов, которые соответствуют или похожи на их исторических предшественников.
The article examines the totality of legal documents, the publication of which is provided for in the Statute of the GDL 1588, their classification is given, legal nature is analyzed, separate features are identified, modern forms of legal documents are presented that correspond to or are similar to their historical predecessors.
Description: Раздзел II. Прававая рэгламентацыя грамадскіх адносін па Статуту Вялікага Княства Літоўскага 1588 года
URI: http://elib.bsu.by/handle/123456789/214620
ISBN: 978-985-566-670-8
Appears in Collections:2018. Статут Вялікага Княства Літоўскага, Рускага і Жамойцкага 1588 г.: да 430-годдзя выдання

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
192-198.pdf217,68 kBAdobe PDFView/Open


PlumX

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.