Logo BSU

Please use this identifier to cite or link to this item: http://elib.bsu.by/handle/123456789/214619
Title: Статут Вялiкага Княства Літоўскага 1588 года: асаблівасці рэгулявання сямейных адносін
Other Titles: Статут Великого Княжества Литовского 1588 года: особенности регулирования семейных отношений / И. И. Семашко
The Statute of the Grand Duchy of Lithuania 1588: peculiarities of family relations regulation / I. I. Semashka
Authors: Сямашка, Ірына Іванаўна
Keywords: ЭБ БГУ::ГРАМАДСКІЯ НАВУКІ::Дзяржава і права. Юрыдычныя навукі
ЭБ БГУ::ГРАМАДСКІЯ НАВУКІ::Гісторыя. Гістарычныя навукі
Issue Date: 2018
Publisher: Мінск : БДУ
Citation: Статут Вялікага Княства Літоўскага, Рускага і Жамойцкага 1588 г.: да 430-годдзя выдання : зб. навук. арт. па матэрыялах канф. / Беларус. дзярж. ун-т ; рэдкал.: С. А. Балашэнка (гал. рэд.) [і інш.]. – Мінск : БДУ, 2018. – С. 188-191.
Abstract: На аснове аналізу нормаў Статута ВКЛ 1588 г. вылучаюцца асаблівасці прававога рэгулявання шлюбных, бацькоўскіх і апякунскіх праваадносін. Аснову гэтых адносін складалі маёмасныя інтарэсы. Гэта дазваляла, з аднаго боку, сям’i быць незалежнай ад дзяржавы, з другога боку, бацькам мець уладу над дзецьмі.
Abstract (in another language): На основе анализа норм Статута ВКЛ 1588 г. выделяются особенности правового регулирования супружеских, родительских и опекунских правоотношений. Основу указанных отношений составляли имущественные интересы. Это позволяло, с одной стороны, семье быть независимой от государства, с другой стороны, родителям иметь власть над детьми.
On the analysis of the norms of the Statute of the Grand Duchy of Lithuania 1588 the features of legal regulation of marital, parental and guardian relations are being highlighted. Property interests were the basis of such relations. On the one hand, this allowed the family to be independent of the state, but on the other hand, it let parents have power over their children.
Description: Раздзел II. Прававая рэгламентацыя грамадскіх адносін па Статуту Вялікага Княства Літоўскага 1588 года
URI: http://elib.bsu.by/handle/123456789/214619
ISBN: 978-985-566-670-8
Appears in Collections:2018. Статут Вялікага Княства Літоўскага, Рускага і Жамойцкага 1588 г.: да 430-годдзя выдання

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
188-191.pdf207,45 kBAdobe PDFView/Open


PlumX

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.