Logo BSU

Please use this identifier to cite or link to this item: http://elib.bsu.by/handle/123456789/214616
Title: Статут Великого Княжества Литовского 1588 года, как источник о частном землевладении на территории Беларуси
Other Titles: Статут Вялікага Княства Літоўскага 1588 года, як крыніца аб прыватным землеўладанні на тэрыторыі Беларусі / А. Я. Верамейчык
The Statute of the Grand Duchy of Lithuania 1588, as a source of the private land ownership on the territory of Belarus / A. E. Veremeichik
Authors: Веремейчик, Алина Евгеньевна
Keywords: ЭБ БГУ::ГРАМАДСКІЯ НАВУКІ::Дзяржава і права. Юрыдычныя навукі
ЭБ БГУ::ГРАМАДСКІЯ НАВУКІ::Гісторыя. Гістарычныя навукі
Issue Date: 2018
Publisher: Мінск : БДУ
Citation: Статут Вялікага Княства Літоўскага, Рускага і Жамойцкага 1588 г.: да 430-годдзя выдання : зб. навук. арт. па матэрыялах канф. / Беларус. дзярж. ун-т ; рэдкал.: С. А. Балашэнка (гал. рэд.) [і інш.]. – Мінск : БДУ, 2018. – С. 174-178.
Abstract: В статье рассмотрена история формирования частых владений на территории Беларуси. Проанализировано развитие законодательной базы в области земельной собственности. Определена роль Статута ВКЛ 1588 г. в оформлении частного земельного права для шляхетского сословия.
Abstract (in another language): У артыкуле разгледжана гісторыя фарміравання прыватных уладанняў на тэрыторыі Беларусі. Прааналізавана развіццё заканадаўчай базы ў галіне зямельнай уласнасці. Вызначана роля Статута ВКЛ 1588 г. у афармленні прыватнага зямельнага права для шляхецкага саслоўя.
The author considers the history of the formation of private possessions in the territory of Belarus. The development of the legislative framework in the field of the land ownership is analyzed. The role of the Statute of the Grand Duchy of Lithuania 1588 in the formulation of the private land law for the nobility was determined.
Description: Раздзел II. Прававая рэгламентацыя грамадскіх адносін па Статуту Вялікага Княства Літоўскага 1588 года
URI: http://elib.bsu.by/handle/123456789/214616
ISBN: 978-985-566-670-8
Appears in Collections:2018. Статут Вялікага Княства Літоўскага, Рускага і Жамойцкага 1588 г.: да 430-годдзя выдання

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
174-178.pdf239,23 kBAdobe PDFView/Open


PlumX

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.