Logo BSU

Please use this identifier to cite or link to this item: http://elib.bsu.by/handle/123456789/214607
Title: Уплыў рэфармацыйнага руху на нормы Статута Вялікага Княства Літоўскага 1588 года
Other Titles: Влияние реформационного движения на нормы Статута Великого Княжества Литовского 1588 года / Д. С. Жук
The influence of the reformation movement on norms of the statute of the Grand Duchy of Lithuania 1588 / D. S. Zhuk
Authors: Жук, Дзмітрый Сяргеевіч
Keywords: ЭБ БГУ::ГРАМАДСКІЯ НАВУКІ::Дзяржава і права. Юрыдычныя навукі
ЭБ БГУ::ГРАМАДСКІЯ НАВУКІ::Гісторыя. Гістарычныя навукі
Issue Date: 2018
Publisher: Мінск : БДУ
Citation: Статут Вялікага Княства Літоўскага, Рускага і Жамойцкага 1588 г.: да 430-годдзя выдання : зб. навук. арт. па матэрыялах канф. / Беларус. дзярж. ун-т ; рэдкал.: С. А. Балашэнка (гал. рэд.) [і інш.]. – Мінск : БДУ, 2018. – С. 131-135.
Abstract: Даследуецца ўплыў рэфармацыйнага руху на нормы Статута ВКЛ 1588 г. Падкрэсліваецца, што кожны з асноўных напрамкаў рэфармацыйнага руху аказаў свой уплыў на Статут ВКЛ 1588 г.. Спасылаючыся на артыкулы Статута ВКЛ 1588 г. і працы лідараў Рэфармацыі (М. Лютара, Ж. Кальвіна), разглядаецца ў чым гэты ўплыў праявіўся.
Abstract (in another language): Исследуется влияние реформационного движения на нормы Статута ВКЛ 1588 г. Автор подчеркивает, что каждое из основных направлений реформационного движения оказало свое влияние на Статут ВКЛ 1588 г. Ссылаясь на статьи Статута ВКЛ 1588 г. и труды лидеров Реформации (М. Лютера, Ж. Кальвина) рассматривается в чем это влияние проявилось.
The author examines the influence of the reformation movement on the norms of the Statute of the GDL 1588. The author emphasizes that each of the main directions of the reformation movement had an impact on the Statute of the GDL 1588. It is examined how this influence manifested itself. Reference is made to the articles of the Statute of the GDL 1588 and the writings of the leaders of the Reformation (M. Luther, J. Calvin).
Description: Раздзел I. Статут Вялікага Княства Літоўскага 1588 года ў дзяржаўна-прававым развіцці Цэнтральнай і Ўсходняй Еўропы: тэарэтычны і гістарычны аспект
URI: http://elib.bsu.by/handle/123456789/214607
ISBN: 978-985-566-670-8
Appears in Collections:2018. Статут Вялікага Княства Літоўскага, Рускага і Жамойцкага 1588 г.: да 430-годдзя выдання

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
131-135.pdf233,38 kBAdobe PDFView/Open


PlumX

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.