Logo BSU

Please use this identifier to cite or link to this item: http://elib.bsu.by/handle/123456789/214597
Title: Інтэграцыйная функцыя дзяржавы і права: гістарычны аспект / І. Л. Вяршок
Other Titles: Интегративная функция государства и права: исторический аспект / И. Л. Вершок
The integrative function of the state and the law: historical aspect / I. L. Vershok
Authors: Вяршок, Ірына Леанідаўна
Keywords: ЭБ БГУ::ГРАМАДСКІЯ НАВУКІ::Дзяржава і права. Юрыдычныя навукі
ЭБ БГУ::ГРАМАДСКІЯ НАВУКІ::Гісторыя. Гістарычныя навукі
Issue Date: 2018
Publisher: Мінск : БДУ
Citation: Статут Вялікага Княства Літоўскага, Рускага і Жамойцкага 1588 г.: да 430-годдзя выдання : зб. навук. арт. па матэрыялах канф. / Беларус. дзярж. ун-т ; рэдкал.: С. А. Балашэнка (гал. рэд.) [і інш.]. – Мінск : БДУ, 2018. – С. 89-92.
Abstract: У артыкуле разглядаюцца праблемы рэалізацыі інтэграцыйнай функцыі права і дзяржавы на тэрыторыі Беларусі ў гісторыка-прававым і тэарэтыка-прававым аспектах. На аснове вывучаных фактаў выяўляюцца важнейшыя накірункі грамадскай інтэграцыі. Фармулююцца актуальныя праблемы ўдасканалення практыкі праватворчасці і правапрымянення, якія звязаны з рэалізацыяй інтэграцыйнай функцыі дзяржавы на падставе гістарычных традыцый.
Abstract (in another language): В статье рассматриваются проблемы реализации интегративной функции права и государства на территории Беларуси в историко-правовом и теоретико-правовом аспектах. На основе изученных фактов выявляются важнейшие направления общественной интеграции. Формулируются актуальные проблемы совершенствования практики правотворчества и правоприменения на основании сложившихся исторических традиций.
The article deals with the problems of the realization of the integrative function of Belarusian law and state in the historical legal and legal and legal aspects. As the result of such study, the most important areas of social integration are identified. Actual problems of improving the practice of lawmaking and law enforcement on the basis of historically established traditions are formulated.
Description: Раздзел I. Статут Вялікага Княства Літоўскага 1588 года ў дзяржаўна-прававым развіцці Цэнтральнай і Ўсходняй Еўропы: тэарэтычны і гістарычны аспект
URI: http://elib.bsu.by/handle/123456789/214597
ISBN: 978-985-566-670-8
Appears in Collections:2018. Статут Вялікага Княства Літоўскага, Рускага і Жамойцкага 1588 г.: да 430-годдзя выдання

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
89-92.pdf223,18 kBAdobe PDFView/Open


PlumX

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.