Logo BSU

Browsing "Беларуска-польскія моўныя, літаратурныя, гістарычныя і культурныя сувязі" by Issue Date

Jump to a point in the index:
Showing results 1 to 20 of 103  next >
PreviewIssue DateTitleAuthor(s)
2015Метрыка ВКЛ у даследаваннях польскіх навукоўцаўНікіценка, Галіна
2015Wschodniosłowiańskie formy imion chrzestnych na Podlasiu w XVI–XVII w.Абрамовіч, Зоф'я (Abramowicz, Zofia)
2015Беларускі святар – асоба і вобраз у гістарычных перыпетыях ХХ ст. (на матэрыяле творчасці Вінцука Адважнага)Багдановіч, Ірына
2015Літаратура Заходняй Беларусі ў ракурсе тэорыі поля: пастаноўка праблемыКолер, Гун-Брыт
2015Беларуска-польскія моўныя, літаратурныя, гістарычныя і культурныя сувязі-
2015Творчасць Славаміра Мрожака і беларуская драматургія канца ХХ ст.: тыпалагічныя сыходжанні вобразнай сістэмыКараткевіч, Вячаслаў
2015Альбін Стэповіч - ад музыкі да палітыкі. Пра публіцыстычную і грамадскую дзейнасць Альбіна СтэповічаГлагоўская, Лена
2015Literatura Białorusi na scenach polskichСівэк, Беата (Siwek, Beata)
2015“Новая Сафіёўка” Я. Чачота: традыцыі і ўплывыКохан, Таццяна
2015Неалагізмы і неасемантызмы ў “Беларуска-польскім слоўніку” (Słownik białorusko-polski. Warszawa, 2012): характарыстыка і асаблівасці лексікаграфічнага апісанняУласевіч, Вікторыя
2015Уплыў польскай мовы на адаптацыю іншамоўных слоў у беларускай мове ў 1920-- 1930-я гадыСакун, Таццяна
2015Польскамоўныя запазычанні ў “Слоўніку беларускай мовы” І. І. НасовічаСавіцкая, Ірына
2015Камунікатыўна-прагматычныя характарыстыкі мовы заканадаўстваКулеш, Ганна
2015Паланізмы ў мове справаводства БССР (1920–1930-я гады)Богуш, Святлана
2015Słowniki starobiałoruskie jako źródła do historii leksykiЦітка, Ліля (Citko, Lilia)
2015“Польскасць” - “беларускасць” у літаратуры ХІХ ст.: стратэгіі ідэнтыфікацыі ў сучасным літаратуразнаўчым дыскурсеНекрашэвіч-Кароткая, Жанна
2015Перавоз у Кракаў Станькаўскага музея Гутэн-Чапскіх: здрада ці подзвіг?Мальдзіс, Адам
2015Аўтатэматычнасць у паэзіі “белавежца” Уладзіміра ГайдукаТварановіч, Галіна
2015Twórczość Uładzimira Karatkieviča i jej związki z literaturą europejskąВельг, Томаш; Wielg, Tomasz
2015Родавыя формы сучаснай беларускай мовы на матэрыялах газеты “Звязда”. Уступныя разважанніКазлоўская-Дода, Ядвіга