Logo BSU

Please use this identifier to cite or link to this item: http://elib.bsu.by/handle/123456789/172392
Title: Развіццё натарыята на беларускіх землях у складзе Польшчы (1921-1939)
Other Titles: Развитие нотариата на белорусских землях в составе Польши (1921-1939) / В. М. Ангельский
Development of the notariat on the belarusian territories that were part of Poland in 1921-1939 / U. M. Anhelski
Authors: Ангельскі, Уладзімір Міхайлавіч
Keywords: ЭБ БГУ::ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ::Государство и право. Юридические науки
ЭБ БГУ::ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ::История. исторические науки
Issue Date: 2016
Publisher: Мінск : БДУ
Citation: Веснік БДУ. Серыя 3, Гісторыя. Эканоміка. Права. - Мінск : БДУ, 2016. - № 1. - С. 84-88.
Abstract: Прысвечаны характарыстыцы законаў аб натарыяце і натарыяльнай дзейнасці, якія дзейнічалі на беларускіх землях, што ўваходзілі ў склад Польшчы ў 1921-1939 гг. Пры гэтым асаблівая ўвага надаецца аналізу распараджэння Прэзідэнта Рэспубпікі Польшча ад 27 кастрычніка 1933 г. «Права аб натарыяце». Ha падставе архіўных і заканадаўчых крыніц аналізуюцца патрабаванні да кандыдатаў у натарыусы, абставіны, звязаныя з месцазнаходжаннем, адкрыццём і ліквідацыяй натарыяльных кантор, і іншьм важныя аспекты ажыццяўлення натарыяльнай дзейнасці ў 1921—1939 гг. Зроблена выснова пра тое, што на падставе распараджэння «Права аб натарыяце» ўпершыню на беларускіх землях натарыусы атрымалі права на самакіраванне і ўтварылі натарыяльныя палаты = Посвящен характеристике законов о нотариате и нотариальной деятельности, которые действовали на белорусских землях, входивших в состав Польши в 1921-1939 гг. При этом особое внимание уделено анализу распоряжения Президента Республики Польша от 27 октября 1933 г. «Право о нотариате». На основе архивных и законодательных источников анализируются требования к кандидатам в нотариусы, обстоятельства, связанные с местонахождением, открытием и ликвидацией нотариальных контор, и другие важные аспекты осуществления нотариальной деятельности в 1921-1939 гг. Сделан вывод о том, что на основании распоряжения «Право о нотариате» впервые на белорусских землях нотариусы получили право на самоуправление и образовали нотариальные палаты = This article is devoted to analysis of the regulation of the notarial Polish legislation, which acted on the Belarusian territory, which was the part of Poland. The author payed special attention to the Act of 1933 Notarial Service Law. Based on a lot number of sources it is analysed the requirements for appointment as a notary, the circumstances, which concern headquarters, the opening and closing of notaries' offices and other essential aspects of the notarial activities in 1921-1939. The author concluded that for the first time on the Belarusian territory based on the order of Notarial Service Law notaries have acquired the right to self-government bodies and formed a notary chambers
URI: http://elib.bsu.by/handle/123456789/172392
ISSN: 2308-9172
Appears in Collections:2016, №1 (сакавік)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
84-88.pdf314,83 kBAdobe PDFView/Open


PlumX

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.