Logo BSU

Browsing "Скориниана в трудах сотрудников Белорусского государственного университета" by Issue Date

Jump to a point in the index:
Showing results 1 to 20 of 184  next >
PreviewIssue DateTitleAuthor(s)
1926Пачатак друку на Беларусі (1525 г.)Гарэцкі, Максім
1926Друк на Беларусі ў XVI і XVII сталецьцяхПичета, Владимир Иванович
1926ScorinianaПичета, Владимир Иванович
1927Да юбілею беларускага кнігадруку (гістарычная даведка)Доўнар-Запольскі, Мітрафан
1928Пытанне аб вышэйшай школе на Беларусі ў мінулымПичета, Владимир Иванович
1946Образование белорусского народаПичета, В.
1953Общественная и культурная деятельность Георгия Скорины : дисс... канд. ист. наукЧепко, В. В.
1955Георгій Скарына-
1956Беларускі першадрукар Георгій Скарына / В. У. ЧапкоЧапко, Валянціна Уладзіміраўна
1956Гістарычная думка ў Беларусі ў XVI-XVIII стагоддзяхПерцаў, У. М.
1958Значэнне царкоўнаславянскай мовы ў развіцці беларускай літаратурнай мовыШакун, Лев Міхайлавіч
1958ПрадмоваПерцаў, У. М.
1960Недакладнасць ці састарэлыя погляды?Александровіч, Сцяпан Хусейнавіч
1960Да пытання аб вытворчых варыянтах суфікса -ств-а ў беларускай мовеПаўленка, М. А.
1961Белоруссия и Литва XV - XVI вв. : исследования по истории социально-экономического, политического и культурного развития. — Москва : Изд. АН СССР, 1961. — 815 с.Пичета, Владимир Иванович
1961Назоўнікі на ств-о/ств-а са зборным значэннем у беларускай мовеПаўленка, Мікалай Андрэевіч
1962Ад’ектыўныя канструкцыі з вінавальным склонам у старабеларускай мовеБулахаў, М. Г.
1963Рэц. на кн.: Анушкин, А. Во славном месте Виленском. Очерки по истории книгопечатания / А. Анушкин. – М : Искусство, 1962.Александровіч, Сцяпан; Коршунаў, Аляксандр
1963Ад’ектыўныя канструкцыі з давальным склонам у старабеларускай мовеБулахаў, М. Г.
1964Прыметнік у беларускай мовеБулахаў, М. Г.