Logo BSU

Please use this identifier to cite or link to this item: http://elib.bsu.by/handle/123456789/164841
Title: Рэлігійны дыскурс Інтэрнэту
Authors: Барковіч, А. А.
Keywords: ЭБ БГУ::ГРАМАДСКІЯ НАВУКІ::Мовазнаўства
ЭБ БГУ::ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ::Языкознание
Issue Date: 2015
Citation: Роднае слова. – 2015. – № 4 / 332. – С. 38-41.
Abstract: Рэлігійная сфера жыцця людзей паспяхова адаптавалася да новых тэхналагічных рэалій жыцця соцыуму, у тым ліку асвоіла камунікацыйны фармат інтэрнэту. У той жа час інтэрнэт не стаў маральным эквівалентам сістэмы каштоўнасцей чалавека. Рэлігійны дыскурс інтэрнэту дэманструе выразныя прыкметы інстытуцыянальнасці адпаведнай маўленчай практыкі. Тэксты інтэрнэту рэлігійнага зместу могуць быць прааналізаваны ў металінгвістычным аспекце. Ключавыя словы: інтэрнэт, камп’ютарна-апасродкаваная камунікацыя, дыскурс, інстытуцыянальны дыскурс, рэлігійны дыскурс, рэлігійны інстытут = The religious life of people successfully adapted to new technological realities of social life, assimilated the communication format of the Internet. At the same time, the Internet has not become moral equivalent of the system of values. Religious discourse of the Internet shows clear signs of institutsionality of appropriate speech practice. The texts of the Internet religious content can be analyzed in metalinguistical aspect.
URI: http://elib.bsu.by/handle/123456789/164841
Appears in Collections:Статьи филологического факультета

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
38-41.pdf116,19 kBAdobe PDFView/Open


PlumX

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.