Logo BSU

Please use this identifier to cite or link to this item: http://elib.bsu.by/handle/123456789/164830
Title: Інтэрдысцыплінарнасць прыкладной лінгвістыкі: філалагічная кампетэнцыя і практычная дзейнасць
Authors: Барковіч, А. А.
Keywords: ЭБ БГУ::ГРАМАДСКІЯ НАВУКІ::Мовазнаўства
ЭБ БГУ::ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ::Языкознание
Issue Date: 2013
Citation: Вестник МГЛУ. Сер. 1. Филология. – 2013. – № 6 (67). – С. 126–134.
Abstract: Распазнаваць культурныя дамінанты маўлення, рабіць адэкватныя пераклады, разумець сутнасць, абстрагаваць і абагульніваць, прымаць рашэнні ва ўмовах недэтэрмінаванасці сітуацыі – удасканаленне штучнага інтэлекту пашырае сферу яго ўзаемадзеяння з гуманітарными ведамі. У кантэксце інфарматызацыі дыскурсу надзвычай актуальнай становіцца праблема свядомага выкарыстання важнай уласцівасці даследаванняў у галіне прыкладной лінгвістыкі - інтэрдысцыплінарнасці. Філалагічны характар інфармацыйных рэсурсаў праяўляецца прапарцыянальна складанасці задач па апрацоўцы інфармацыі. Ігнараванне такой асаблівасці камп’ютарна апасрэдаванага дыскурсу, як правіла, становіцца непераадольнай перашкодай на шляху вырашэння прыкладных задач = Recognizing the cultural dominants of speech, producing readable translations, understanding the essence, abstracting and generalizing, making decisions when the situation is unpredetermined – the advanced development of artificial intelligence broadens the sphere of its interaction with the humanitarian knowledge. In the situation of discourse computerization the problem of conscious appeal to one of the most important research features in the field of applied linguistics – interdisciplinarity becomes of great importance. The philological nature of information resources increases with the increase of the complexity of information processing goals. Ignoring this peculiarity of computer-mediated discourse turns out to be, as a rule, insuperable barrier when solving applied tasks
URI: http://elib.bsu.by/handle/123456789/164830
Appears in Collections:Статьи филологического факультета

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
126-133.pdf264,76 kBAdobe PDFView/Open


PlumX

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.