Logo BSU

2016. Мова-Літаратура-Культура. Ч. 1 : [28] Collection home page

У зборнік уключаны матэрыялы дакладаў VIII Міжнароднай навуковай канферэнцыі ―Мова – Літаратура – Культура‖, прысвечанай 90-годдзю прафесара Льва Міхайлавіча Шакуна, працы якога сталі класікай не толькі нацыянальнай філалогіі, але і замежнай. Удзельнікі канферэнцыі абмеркавалі такія актуальныя тэматычныя кірункі, як аспекты моўных даследаванняў (семантыка, словаўтварэнне, граматыка, прагматыка), беларуская тэрміналогія і тэрмінаграфія, гісторыя беларускай мовы, лінгвакультурны феномен: сутнасць, статус, дынаміка, беларуская літаратура: гісторыя і сучаснасць, нацыянальныя літаратуры ў сусветным кантэксце, методыка выкладання філалагічных дысцыплін, з якімі і знаѐміць чытачоў гэты зборнік. Адрасуецца студэнтам, настаўнікам, навуковым супрацоўнікам, а таксама ўсім тым, хто цікавіцца праблемамі філалогіі і культуры.
Мова – Літаратура – Культура: матэрыялы VIII Міжнар. навук. канф., Мінск, 15–16 вер. 2016 г. У 2 ч. Ч.1 / Беларускі дзярж. ун-т; у аўтарскай рэдакцыі. – Мінск: РІВШ, 2016. – 200 с. Рэцэнзенты: доктар філалагічных навук прафесар В.П. Русак доктар філалагічных навук прафесар Л.Д. Сінькова ISBN 978-985-586-011-3

Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 28
PreviewIssue DateTitleAuthor(s)
2016ФАКТУАЛЬНЫЯ СХЕМЫ АРГУМЕНТАЦЫІ Ў ДЫСКУРСЕ ГУМАНІТАРНЫХ НАВУК: ЛІНГВАПРАГМАТЫЧНЫ АНАЛІЗСаўчук, Т.М.
2016УСТАРЭЛЫЯ СЛОВЫ Ў СКЛАДЗЕ ФРАЗЕАЛАГІЗМАЎСадоўская, А.Л.
2016ЛЮБВИ ВСЕ ВОЗРАСТЫ ПОКОРНЫ?: К ВОПРОСУ О ВОЗРАСТНЫХ ХАРАКТЕРИСТИКАХ БРАЧУЮЩИХСЯ (ПО ДАННЫМ ИТАЛЬЯНСКОЙ И БЕЛОРУССКОЙ ФРАЗЕОЛОГИИ)Садовская, А.Д.
2016СЕМАНТЫЧНАЯ КЛАСІФІКАЦЫЯ БЕСТЫЯЛЬНЫХ ПРЭДЫКАТАЎРааго, П.А.
2016ПРЫКАЗКІ І ПРЫМАЎКІ Ў СУЧАСНЫМ АЎТЭНТЫЧНЫМ МАЎЛЕННІПутрова, М.Д.
2016З назіранняў над германізмамі ў баладных песнях XIX – пачатку XX стст.Пахірка, В. У.
2016Соотношение видовременных форм глаголов при авторском переводе с белорусского языка на русскийНикитина, Н. А.
2016Асаблівасці перакладу афарызмаў на беларускую мовуНазаранка, Ю. В.
2016Антанімічныя адносіны фразеалагізмаў з агульным значэннем „многа‟ і „мала‟Манько, К. А.
2016Стылістычная інтэрпрэтацыя аўтарскіх неалагізмаў у перакладзеМантур, А. Я.
2016Лексико-семантические трансформации при переводе научно-популярного текстаЛогинова, К. В.
2016Спецыфіка тэмпаральных характарыстык прасодыі ў маўленні прадстаўнікоў моладзі з Полацкага і Гродзенска-Баранавіцкага рэгіёнаўКурацёва, В. І.
2016Прынцып пабудовы акадэмічнага даведніка «Сучасная беларуская арфаграфія»: вартасці і недахопыКуліковіч, У. І.
2016Семантико-структурные особенности группы глаголов с семой „говорить, хваля, одобряя, благодаря‟ в белорусском и русском языкахКугейко, Т. П.
2016Субстантыўныя прэдыкатыўныя канструкцыі з адценнем параўнання ў сучаснай беларускай мовеДанільчык, З. П.
2016Мікратапонімы ЛепельшчыныДабіжы, С. П.
2016Вариативность как неотъемлемая черта именников пограничьяВертейко, Е. Е.
2016Номинативная сущность сложного слова и его ономасиологическая структураБукаева, Е. В.
2016Пераклад англійскіх аналітычных лексем дзеяслоўна-прыслоўнага тыпу на беларускую мову (на прыкладзе перакладу апавядання А.К. Дойла “The Adventure Of The Specled Band”)Бруцкая, А. А.
2016Поліматываваныя назоўнікі ў сучаснай беларускай мовеБалотнікава, С. М.
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 28