Logo BSU

2016 : [12] Главная страница коллекции Статистика

Ресурсы коллекции (Сортировка по Дата поступления в По убыванию порядке): 1 по 12 из 12
Предварительный просмотрДата выпускаЗаглавиеАвтор(ы)
2016ЭТНАНАЦЫЯНАЛЬНАЯ СПЕЦЫФІКА БЕЛАРУСКАГА КАНЦЭПТУ “АДУКАЦЫЯ” Ў ПАРАЎНАННІ З ПОЛЬСКІМ (ПАВОДЛЕ ДАНЫХ МОВЫ): Аннотация к магистерской диссертации / Татьяна Валентиновна Шевчик; Филологический факультет; Кафедра теоретического и славянского языкознания; научн. рук. профессор Руденко Елена НиколаевнаШевчик, Татьяна Валентиновна
2016ТЕКСТОЛОГИЯ БИБЛЕЙСКИХ ЦИТАТ В СВЯЗИ С ПРОБЛЕМОЙ АТРИБУЦИИ ДРЕВНЕСЛАВЯНСКОГО ТЕКСТА (НА МАТЕРИАЛЕ ПРОПОВЕДЕЙ КЛИМЕНТА ОХРИДСКОГО): Аннотация к магистерской диссертации / Денис Валерьевич Кравчук; Филологический факультет; Кафедра теоретического и славянского языкознания; научн. рук. профессор Кожинова Алла АндреевнаКравчук, Денис Валерьевич
2016МАСТАЦКАЯ СПЕЦЫФІКА ЗАСВАЕННЯ МІФАЛОГІІ Ў БЕЛАРУСКАЙ ЛІРЫЦЫ КАНЦА ХХ – ПАЧАТКУ ХХІ СТ.: Анатацыя да магістарскай дысертацыі / Настасся Валер’еўна СМІРНОВА; Філалагічны факультэт; Кафедра беларускай літаратуры і культуры; навук. кір. прафесар Сінькова Л.Д.СМІРНОВА, Настасся Валер’еўна
2016ПРАБЛЕМА САМАІДЭНТЫФІКАЦЫІ Ў СУЧАСНАЙ БЕЛАРУСКАЙ АЎТАБІЯГРАФІЧНАЙ ПРОЗЕ: Анатацыя да магістарскай дысертацыі / Анастасія Вячаславаўна Карнацкая; Філалагічны факультэт; Кафедра беларускай літаратуры і культуры; навук. кір. дацэнт Алейнік Л.В.Карнацкая, Анастасія Вячаславаўна
2016ЛІТАРАТУРНАЯ СПАДЧЫНА ГАЛЬЯША ПЕЛЬГРЫМОЎСКАГА: СПЕЦЫФІЧНАЯ ПРАКТЫКА ЭСТЭТЫЧНАГА ПАЗНАННЯ НА МЯЖЫ ЭПОХ РЭНЕСАНСУ І БАРОКА: Анатацыя да магістарскай дысертацыі / Анастасія Уладзіміраўна ДАВЫДАВА; Філалагічны факультэт; Кафедра гісторыі беларускай літаратуры; навук. кір. доктар Некрашэвіч-Кароткая Ж.В.ДАВЫДАВА, Анастасія Уладзіміраўна
2016КИТАЙСКИЙ ЦИКЛ СТИХОТВОРЕНИЙ МАКСИМА ТАНКА В ПЕРЕВОДЕ НА КИТАЙСКИЙ ЯЗЫК: Аннотация к магистерской диссертации / Чжан Линь; Филологический факультет; Кафедра теории литературы; научн. рук. профессор Рагойша В.П.Чжан Линь
2016ПОЭТИКА СОПОСТАВЛЕНИЯ В ЛИРИКЕ С. ЕСЕНИНА И ХАЙ ЦЗЫ: Аннотация к магистерской диссертации / Фу Сюеин; Филологический факультет; Кафедра теории литературы; научн. рук. доцент Ковалева Р.М.Фу Сюеин
2016А. П. ЧЕХОВ И ЛУ СИНЬ: СТРУКТУРНО-ТИПОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ: Аннотация к магистерской диссертации / Лань Тяньи; Филологический факультет; Кафедра теории литературы; научн. рук. Крылова С.И.Лань Тяньи
2016БАРОЧНАЯ ЭПІСТЭМАЛОГІЯ ПАЭЗІІ СІМЯОНА ПОЛАЦКАГА: Анатацыя да магістарскай дысертацыі / ЗАКРЭЎСКАЯ Данута Мікалаеўна; Філалагічны факультэт, Кафедра гісторыі беларускай літаратуры; навук. кір. Кароткі У. Г.ЗАКРЭЎСКАЯ, Данута Мікалаеўна
2016ПРАВІДЭНЦЫЙНЫ КАМПАНЕНТ У ПОМНІКАХ ЛІТАРАТУРЫ БЕЛАРУСІ ХVІ–ХVІІ стст.: Анатацыя да магістарскай дысертацыі / ЯФІМАЎ Аляксандр Віктаравіч; Філалагічны факультэт, Кафедра гісторыі беларускай літаратуры; навук. кір. У. Г. КароткіЯФІМАЎ, Аляксандр Віктаравіч
2016ВОБРАЗНА-СІМВАЛІЧНАЯ СІСТЭМА “ЖЫЦІЯ ЕЎФРАСІННІ ПОЛАЦКАЙ” І “ЖЫЦІЯ КЛІМЕНТА ОХРЫДСКАГА”: Анатацыя да магістарскай дысертацыі / ГАНУШКІНА Бажэна Юр’еўна; Філалагічны факультэт, Кафедра гісторыі беларускай літаратуры; навук. кір. Казакова Таццяна ПятроўнаГАНУШКІНА, Бажэна Юр’еўна
2016ПРАДМОЎНА-ПАСЛЯСЛОЎНЫ КОМПЛЕКС КІРЫЛІЧНЫХ ВЫДАННЯЎ БЕЛАРУСІ ДРУГОЙ ПАЛОВЫ XVI – ПАЧАТКУ XVII СТАГОДДЗЯ: АРХІТЭКТОНІКА І ПАЭТЫКА: Анатацыя да магістарскай дысертацыі / ЕРМАКОВІЧ Вольга Расціславаўна; Філалагічны факультэт, Кафедра гісторыі беларускай літаратуры; навук. кір. Жанна Вацлаваўна Некрашэвіч-КароткаяЕРМАКОВІЧ, Вольга Расціславаўна
Ресурсы коллекции (Сортировка по Дата поступления в По убыванию порядке): 1 по 12 из 12
Подпишитесь на эту коллекцию, чтобы ежедневно получать уведомления по электронной почте о новых поступлениях (для зарегистрированных пользователей) RSS Feed RSS Feed RSS Feed