Logo BSU

Browsing "2015. Працы кафедры сучаснай беларускай мовы. Выпуск 14" by Issue Date

Jump to a point in the index:
Showing results 1 to 18 of 18
PreviewIssue DateTitleAuthor(s)
2015Складаназлучаныя сказы, у якіх выражаюцца супастаўляльныя адносіныБурак, Л. І.
2015Адрозненне прыслоўяў і займеннікаў ад аманімічных ім службовых часцін мовыБурак, І. Л.
2015Зялёнае віно ў беларускіх народных песнях: семантыка і прагматыкаБадзей, М. В.
2015Матэрыяльна выражаныя і нулявыя афіксальныя марфемы ў сучаснай беларускай мовеБадзевіч, З. І.
2015Максім Багдановіч як літаратуразнаўчы даследчык украінскіх аўтараўТэрэшчанка, С.
2015Уводзіны ў перакладазнаўства: адкрытая кансультацыяСадоўская, А. Л.
2015Назвы станцый мінскага метрапалітэна: функцыянальны і краязнаўчы аспектыКалясінская, Н. А.; Кулініч, Я. А.
2015Пачуццёва-эмпірычная база канцэпту ‘каханне / любоў’Якуба, А. А.
2015Антрапонімы, утвораныя ад nomina personalia (на матэрыяле прозвішчаў жыхароў Рамельскага сельскага савета Столінскага раёна Брэсцкай вобласці)Лемяза, В. В.
2015Праблема сегментацыі вуснага тэксту ў ракурсе фонастылістыкіЧахоўская, Т. Л.
2015Станаўленне лексічнай нормы беларускай мовы ў слоўнікавай спадчыне М. ГарэцкагаСавіцкая, І. І.
2015Праблема мастацкага перакладу блізкароднасных моў (на матэрыяле ўкраінскага перакладу аповесці «Дзікае паляванне караля Стаха» і рамана «Чорны замак Альшанскі» У. Караткевіча)Чаркасава, Я. Д.
2015Праблема выбару ў апавяданні Васіля Быкава «Адна ноч»Курчанка, А. А.
2015Беларускае тэарэтычнае тэрміназнаўства: навуковыя пошукіЛюбецкая, К. П.
2015Дзеяслоў як часціна мовыЯкуба, С. М.
2015Графіка, яе прадмет і задачыЧахоўскі, Г. К.
2015Пунктуацыя як граматычны сродак адлюстравання поліпрэдыкатыўнасці ў простым ускладненым сказеРадзевіч, А. А.
2015Працы кафедры сучаснай беларускай мовы. Вып. 14 / пад рэд. А.Я. Міхневіча. – Мінск: РІВШ, 2015. – 118 с.-