Tibo 2019
Logo BSU

2015. Працы кафедры сучаснай беларускай мовы. Выпуск 14 : [18] Главная страница коллекции Статистика

Чатырнаццаты выпуск выдання прымеркаваны да 85-годдзя доктара філалагічных навук прафесара Л.І. Бурака. Зборнік змяшчае самыя розныя па характары і тэматыцы матэрыялы даследаванняў супрацоўнікаў кафедры, яе магістрантаў, аспірантаў, студэнтаў філалагічнага факультэта, прысвечаных праблемам сучаснага мовазнаўства, методыкі выкладання беларускай мовы ў вышэйшых навучальных установах.

Працы кафедры сучаснай беларускай мовы. Вып. 14 / пад рэд. А.Я. Міхневіча. – Мінск: РІВШ, 2015. – 118 с.

Рэдакцыйная калегія:

А. Я. Міхневіч (адк. рэд.), З. І. Бадзевіч (нам. адк. рэд.), С. А. Важнік, А. А. Лукашанец, М. Р. Прыгодзіч, А. А. Радзевіч, Т. Р. Рамза, І. І. Савіцкая, Г. К. Чахоўскі, С. М. Якуба.

ISBN 978-985-500-926-0

При полном или частичном использовании материалов ссылка на сайт Электронной библиотеки БГУ (www.elib.bsu.by) обязательна.

Ресурсы коллекции (Сортировка по Дата поступления в По убыванию порядке): 1 по 18 из 18
Предварительный просмотрДата выпускаЗаглавиеАвтор(ы)
2015Працы кафедры сучаснай беларускай мовы. Вып. 14 / пад рэд. А.Я. Міхневіча. – Мінск: РІВШ, 2015. – 118 с.-
2015Пунктуацыя як граматычны сродак адлюстравання поліпрэдыкатыўнасці ў простым ускладненым сказеРадзевіч, А. А.
2015Дзеяслоў як часціна мовыЯкуба, С. М.
2015Графіка, яе прадмет і задачыЧахоўскі, Г. К.
2015Уводзіны ў перакладазнаўства: адкрытая кансультацыяСадоўская, А. Л.
2015Праблема мастацкага перакладу блізкароднасных моў (на матэрыяле ўкраінскага перакладу аповесці «Дзікае паляванне караля Стаха» і рамана «Чорны замак Альшанскі» У. Караткевіча)Чаркасава, Я. Д.
2015Максім Багдановіч як літаратуразнаўчы даследчык украінскіх аўтараўТэрэшчанка, С.
2015Пачуццёва-эмпірычная база канцэпту ‘каханне / любоў’Якуба, А. А.
2015Праблема сегментацыі вуснага тэксту ў ракурсе фонастылістыкіЧахоўская, Т. Л.
2015Станаўленне лексічнай нормы беларускай мовы ў слоўнікавай спадчыне М. ГарэцкагаСавіцкая, І. І.
2015Беларускае тэарэтычнае тэрміназнаўства: навуковыя пошукіЛюбецкая, К. П.
2015Праблема выбару ў апавяданні Васіля Быкава «Адна ноч»Курчанка, А. А.
2015Антрапонімы, утвораныя ад nomina personalia (на матэрыяле прозвішчаў жыхароў Рамельскага сельскага савета Столінскага раёна Брэсцкай вобласці)Лемяза, В. В.
2015Назвы станцый мінскага метрапалітэна: функцыянальны і краязнаўчы аспектыКалясінская, Н. А.; Кулініч, Я. А.
2015Складаназлучаныя сказы, у якіх выражаюцца супастаўляльныя адносіныБурак, Л. І.
2015Адрозненне прыслоўяў і займеннікаў ад аманімічных ім службовых часцін мовыБурак, І. Л.
2015Зялёнае віно ў беларускіх народных песнях: семантыка і прагматыкаБадзей, М. В.
2015Матэрыяльна выражаныя і нулявыя афіксальныя марфемы ў сучаснай беларускай мовеБадзевіч, З. І.
Ресурсы коллекции (Сортировка по Дата поступления в По убыванию порядке): 1 по 18 из 18
Подпишитесь на эту коллекцию, чтобы ежедневно получать уведомления по электронной почте о новых поступлениях (для зарегистрированных пользователей) RSS Feed RSS Feed RSS Feed