Logo BSU

Please use this identifier to cite or link to this item: http://elib.bsu.by/handle/123456789/122425
Title: Гісторыя навукі і тэхнікі / № УД-890/вуч.
Other Titles: Вучэбная праграма для спецыяльнасцей 1-21 03 01 "Гісторыя (па напрамках)", 1-23 01 13 "Гісторыка-архівазнаўства", 1-23 01 12 "Музейная справа", 1-26 02 04 "Дакументазнаўства (па напрамках)"
Вучэбная праграма для спецыяльнасцей 1-31 04 04 Аэракасмічныя, радыёэлектронныя інфармацыйныя сістэмы і тэхналогіі, 1-31 03 07-03 "Прыкладная інфарматыка"
Authors: Кахновіч, Віктар Адамавіч
Шабасава, Марына Аляксееўна
Keywords: ЭБ БГУ::ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ
Issue Date: 27-Jul-2015
Abstract: Дадзеная вучэбная дысцыпліна «Гісторыя навукі і тэхнікі» прызначана для засваення на першай ступені вышэйшай адукацыі студэнтамі, што навучаюцца ў вышэйшых навучальных установах Рэспублікі Беларусь. Дысцыпліна, што прапаноўваецца, новая для Беларусі, яна звязана з асноўнымі вучэбнымі дысцыплінамі на розных факультэтах БДУ для студэнтаў 1–4 курсаў. Да прыкладу, курс «Гісторыя навукі і тэхнікі» звязаны з шэрагам дысцыплін, што вывучаюцца на гістарычным факультэце БДУ: «Гісторыя Беларусі», «Гісторыя Расіі і Украіны », «Гісторыя Старажытнага часу і Сярэдніх вякоў», «Гісторыя Новага і Навейшага часу», «Вялікая Айчынная вайна савецкага народа ў кантэксце Другой сусветнай вайны» і інш. Таксама існуе магчымасць выкладання прапанаванага курса на розных спецыяльнасцях іншых факультэтаў БДУ, дзе дадзены курс дапаўняе такі важны вучэбны курс сацыяльна-гуманітарнага блоку, як «Гісторыя Беларусі (ад старажытных часоў да сучаснасці)».
URI: http://elib.bsu.by/handle/123456789/122425
Appears in Collections:Вучэбна-метадычны комплекс "Гісторыя навукі і тэхнікі"
Гісторыя навукі і тэхнікі
Гісторыя навукі і тэхнікі
Гісторыя навукі і тэхнікі
Гісторыя навукі і тэхнікі
Кафедра истории РоссииPlumX

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.