Logo BSU

Please use this identifier to cite or link to this item: http://elib.bsu.by/handle/123456789/121047
Title: Юрыдычная тэхніка: асноўныя контуры паняцця і праблемы нарматыўнага замацавання
Authors: Сільчанка, М. У.
Keywords: ЭБ БГУ::ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ::Государство и право. Юридические науки
Issue Date: 2015
Publisher: Минск : БГУ
Citation: Право и демократия : сб. науч. трудов. - Вып. 26. - Минск, 2015. - С. 5-22
Abstract: Удакладняецца змест паняццяў заканадаўчай і юрыдычнай тэхнікі, робіцца вывад аб тым, што праватворчая тэхніка ўваходзіць у склад паняцця юрыдычнай тэхнікі ў якасці асобнага віду, а паняцце заканадаўчай тэхнікі з’яўляецца відам праватворчай тэхнікі і асобным падвідам тэхнікі юрыдычнай. Прыводзяцца аргументы самастойнасці паняццяў юрыдычнай тэхнікі і юрыдычнай тэхналогіі. Каркасам паняцця юрыдычнай тэхналогіі з’яўляюцца парадак, этапы, стадыі, працэдуры ажыццяўлення юрыдычна значнай дзейнасці і паслядоўнасць у распрацоўцы адмысловых па форме і змесце прававых рашэнняў. Юрыдычная тэхніка разглядаецца праз сістэму юрыдычных інструментаў, з дапамогай якіх праводзіцца падрыхтоўка якасных па форме і змесце прававых актаў і ажыццяўляецца юрыдычная дзейнасць. Абгрунтоўваецца прапанова па распрацоўцы зводнага заканадаўчага акта кадыфікаванага тыпу аб юрыдычнай тэхніцы. = The content of the concepts of legislative and legal technique is specified. It`s concluded, that lawmaking technique is included of the concept of legal technique as a separate species and the concept of legislative technique is a kind of lawmaking technique and a separate subspecies of legal technique. The position of independence concepts of legal technique and legal technology is defended. The frame of concepts of legal technology are the order, stages, procedures for the implementation of legally significant activity and consistency in the development of specific form and content of legal decisions. Legal technique is viewed through a system of legal instruments, with the aid of which the preparation of quality in content and form of legal acts and legal activities are performed. The proposal to develop a consolidated legislative act on codification type of legal technique is substantiated.
URI: http://elib.bsu.by/handle/123456789/121047
ISSN: 0202-6342
Appears in Collections:Право и демократия : сб. науч. трудов. - Вып. 26 (2015)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
5-22.pdf362,29 kBAdobe PDFView/Open


PlumX

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.