Logo BSU

Литературная работа (редактирование). 2015 : [11] Главная страница коллекции Статистика

Ресурсы коллекции (Сортировка по Дата поступления в По убыванию порядке): 1 по 11 из 11
Предварительный просмотрДата выпускаЗаглавиеАвтор(ы)
31-окт-2015РАСКРЫТИЕ ЛИЧНОСТИ ЧЕЛОВЕКА В ТЕКСТЕ-ПОРТРЕТЕ (НА ПРИМЕРЕ СЦЕНАРИЕВ ТЕЛЕВИЗИОННЫХ ПЕРЕДАЧ) : реферат дипломной работы / Баранова Надежда Валерьевна; БГУ, Институт журналистики, Факультет журналистики, Кафедра стилистики и литературного редактирования; науч. рук. Ивченков В. И.Баранова, Надежда Валерьевна
31-окт-2015СТРАТЭГІІ КАМУНІКАТЫЎНАГА ЎЗДЗЕЯННЯ Ў РЭКЛАМНЫМ ТЭКСЦЕ (РЭДАКТАРСКІ АСПЕКТ) : рэферат дыпломнай работы / Васілеўская Святлана Ігараўнана; БДУ, Інстытут журналістыкі, Факультэт журналістыкі, Кафедра стылістыкі і літаратурнага рэдагавання; навук. кір. Дзесюкевіч В. І.Васілеўская, Святлана Ігараўна
31-окт-2015МАНІПУЛЯТЫЎНЫЯ СТРАТЭГІІ Ў РЭКЛАМНЫХ ТЭКСТАХ : рэферат дыпломнай работы / Вернікоўская Кацярына Анатольеўна; БДУ, Інстытут журналістыкі, Факультэт журналістыкі, Кафедра стылістыкі і літаратурнага рэдагавання; навук. кір. Іўчанкаў В. І.Вернікоўская, Кацярына Анатольеўна
31-окт-2015НЕВЕРБАЛЬНЫЯ ЭЛЕМЕНТЫ Ў КРЭАЛІЗАВАНЫХ ТЭКСТАХ РЭКЛАМЫ : рэферат дыпломнай работы / Герасімава Вікторыя Сяргееўна; БДУ, Інстытут журналістыкі, Факультэт журналістыкі, Кафедра стылістыкі і літаратурнага рэдагавання; навук. кір. Горбач В. А.ГЕРАСІМАВА, Вікторыя Сяргееўна
31-окт-2015ІНТЭРТЭКСТ У ПУБЛІЦЫСТЫЧНЫМ МАЎЛЕННІ (на прыкладзе газеты «СБ. Беларусь сегодня») / Тужык Наталля Іванаўна; БДУ, Інстытут журналістыкі, Факультэт журналістыкі, Кафедра стылістыкі і літаратурнага рэдагавання; навук. кір. Зелянко С. В.ТУЖЫК, Наталля Іванаўна
31-окт-2015ПРЫКАЗКI, ПРЫМАЎКI I КРЫЛАТЫЯ СЛОВЫ Ў ГАЗЕЦЕ «ЗВЯЗДА»: рэферат дыпломнай работы / Іванова Алена Мiкалаеўна; БДУ, Інстытут журналістыкі, Факультэт журналістыкі, Кафедра стылістыкі і літаратурнага рэдагавання; навук. кір. Булыка А. М.Іванова, Алена Мiкалаеўна
31-окт-2015РОЗНЫЯ РЭДАКЦЫІ АПОВЕСЦІ УЛАДЗІМІРА КАРАТКЕВІЧА «ДЗІКАЕ ПАЛЯВАННЕ КАРАЛЯ СТАХА»: ТЭКСТАЛАГІЧНЫ АСПЕКТ : рэферат дыпломнай работы / Лемяшэўская Таццяна Васільеўна; БДУ, Інстытут журналістыкі, Факультэт журналістыкі, Кафедра стылістыкі і літаратурнага рэдагавання; нав. кір. Жаўняровіч П. П.ЛЕМЯШЭЎСКАЯ, Таццяна Васільеўна
31-окт-2015ЛІНГВАСТЫЛІСТЫЧНАЯ АРГАНІЗАЦЫЯ ТЭКСТАЎ СПАРТЫЎНАЙ ТЭМАТЫКІ ГАЗЕТЫ “СПАРТЫЎНАЯ ПАНАРАМА” : рэферат дыпломнай работы / Рэбкавец Святлана Іванаўна; БДУ, Інстытут журналістыкі, Факультэт журналістыкі, Кафедра стылістыкі і літаратурнага рэдагавання; нав. кір. Цікоцкі А. М.РЭБКАВЕЦ, Святлана Іванаўна
31-окт-2015РЭДАГАВАННЕ ЛІТАРАТУРНЫХ ЧАСОПІСАЎ (НА МАТЭРЫЯЛЕ ЧАСОПІСА «МАЛАДОСЦЬ» : рэферат дыпломнай работы / Савіч Аляксандра Мікалаеўна; БДУ, Інстытут журналістыкі, Факультэт журналістыкі, Кафедра стылістыкі і літаратурнага рэдагавання; нав. кір. Шасцярнёва Л. Г.Савіч, Аляксандра Мікалаеўна
31-окт-2015ЗАГАЛОВАЧНЫЯ КОМПЛЕКСЫ Ў РАЁННАЙ ГАЗЕЦЕ “НАША ТАЛАЧЫНШЧЫНА” : рэферат дыпломнай работы / Таберка Наталля Ігараўна; БДУ, Інстытут журналістыкі, Факультэт журналістыкі, Кафедра стылістыкі і літаратурнага рэдагавання; навук. кір. Булыка А. М.ТАБЕРКА, Наталля Ігараўна
31-окт-2015КУЛЬТУРА ВУСНАГА МАЎЛЕННЯ НА ТЭЛЕКАНАЛЕ “ВАЕН ТБ” : рэферат дыпломнай работы / Дзямешка Наталля Юр'еўна; БДУ, Інстытут журналістыкі, Факультэт журналістыкі, Кафедра стылістыкі і літаратурнага рэдагавання; навук. кір. Хромчанка А. Р.ДЗЯМЕШКА, Наталля Юр’еўна
Ресурсы коллекции (Сортировка по Дата поступления в По убыванию порядке): 1 по 11 из 11